2023 – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Rok 2023

Dziennik Urzędowy

Dziennik Urzędowy

# Plik Opis Data dodania Wielkość pliku
1 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 1 Ministra Rozwoju i Teechnolgii dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie polityki antykorupcyjnej oraz przeciwdziałania nadużyciom finansowym w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
2 stycznia 2023 11:55 760 KB
2 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 2 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii
16 stycznia 2023 10:42 138 KB
3 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 3 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zniesienia Zespołu roboczego do spraw reformy systemu planowania przestrzennego
16 stycznia 2023 12:29 261 KB
4 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 4 Ministra Rozwoju i Teechnolgii dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Techniki Budowlanej
18 stycznia 2023 21:46 380 KB
5 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 5 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Technologii
13 lutego 2023 10:12 294 KB
6 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 6 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie powołania komitetu audytu
16 lutego 2023 10:37 286 KB
7 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 7 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia listy obrońców z urzędu
20 lutego 2023 12:00 263 KB
8 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 8 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wykonywania w Ministerstwie Rozwoju i Technologii przepisów ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
21 lutego 2023 09:26 387 KB
9 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 9 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Geodezji i Kartografii
27 lutego 2023 12:52 324 KB
10 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 10 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 6 marca 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu
7 marca 2023 12:03 290 KB
11 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 11 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
15 marca 2023 14:54 300 KB
12 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 12 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie odwołania i powołania członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej
21 marca 2023 16:40 264 KB
13 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 13 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju i Technologii
28 marca 2023 15:15 278 KB
14 pdf Pobierz plik Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Rozwoju w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej – Zespół ministra właściwego do spraw gospodarki w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z siedzibą w Paryżu
29 marca 2023 12:53 298 KB
15 pdf Pobierz plik Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej – Zespół ministra właściwego do spraw gospodarki do spraw UNIDO w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych w Wiedniu
29 marca 2023 12:55 298 KB
16 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 14 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania rozwiązań dotyczących przydomowych schronów i przydomowych ukryć doraźnych
29 marca 2023 12:57 294 KB
17 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 15 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami na lata 2023 – 2024
13 kwietnia 2023 15:47 971 KB
18 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 16 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Zespołu ministra właściwego do spraw gospodarki wspierającego Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie
18 maja 2023 16:07 328 KB
19 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 17 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw efektywności i transformacji energetycznej budynków
5 lipca 2023 09:57 216 KB
20 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 18 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 7 września 2023 r. w sprawie zniesienia Zespołu do opracowania rozwiązań przyspieszających proces inwestycyjny w obszarze budownictwa mieszkaniowego
14 września 2023 10:08 254 KB
21 pdf Pobierz plik Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 września 2023 r.w sprawie wykazu jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe, wraz z kwotami tych dotacji
29 września 2023 09:52 576 KB
22 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 19 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych
23 października 2023 13:30 275 KB
23 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 20 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Technologii,
23 października 2023 15:54 272 KB
24 pdf Pobierz plik Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wprowadzenia Polityki nadzorczej Ministra Rozwoju i Technologii
26 października 2023 11:18 852 KB
25 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 21 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Wyboru Laureatów Konkursu „Lider dostępności priorytetowych branż”
9 listopada 2023 11:18 271 KB
26 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 22 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
13 listopada 2023 13:49 1 MB
27 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 23 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii
1 grudnia 2023 14:39 348 KB
28 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 24 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej
11 grudnia 2023 14:37 290 KB
29 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 25 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2023 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu
21 grudnia 2023 10:41 275 KB
30 pdf Pobierz plik Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia terminów i miejsca przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
27 grudnia 2023 16:05 292 KB