2024 – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Rok 2024

Dziennik Urzędowy

Dziennik Urzędowy

# Plik Opis Data dodania Wielkość pliku
1 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 1 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie tymczasowego podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii
3 stycznia 2024 12:52 315 KB
2 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 2 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne
17 stycznia 2024 13:53 270 KB
3 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 3 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw BIM
19 stycznia 2024 09:51 279 KB
4 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 4 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii
25 stycznia 2024 11:10 318 KB
5 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 5 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komitetu audytu
25 stycznia 2024 13:07 282 KB
6 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 6 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zniesienia Zespołu Doradców Społecznych
30 stycznia 2024 11:38 269 KB
7 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 7 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Rozwoju i Technologii do spraw deregulacji i dialogu gospodarczego
31 stycznia 2024 11:08 285 KB
8 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 8 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Techniki Budowlanej
15 lutego 2024 13:48 334 KB
9 pdf Pobierz plik Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych
26 lutego 2024 09:47 304 KB
10 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 9 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny osiągnięć w dziedzinie rewitalizacji w konkursie o nagrodę ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
28 lutego 2024 13:28 289 KB
11 pdf Pobierz plik Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Technologii
13 marca 2024 11:02 302 KB
12 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 10 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Deregulacji i Dialogu Gospodarczego
25 marca 2024 15:24 301 KB
13 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 11 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie tymczasowego podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii
5 maja 2024 18:10 336 KB
14 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 12 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii
28 maja 2024 14:20 337 KB
15 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 13 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie nadania regulaminu Komitetu Audytu
7 czerwca 2024 11:58 344 KB