2022 – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Rok 2022

Dziennik Urzędowy

Dziennik Urzędowy

# Plik Opis Data dodania Wielkość pliku
1 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 1 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju i Technologii
19 stycznia 2022 12:23 1 MB
2 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 2 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 18 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu
19 stycznia 2022 16:22 1 MB
3 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 3 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii
9 lutego 2022 09:26 691 KB
4 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 4 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac w konkursie architektonicznym dla studentów na zadanie pn. „Projekt koncepcyjny budynku rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 70 m2” o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii
3 marca 2022 13:49 557 KB
5 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 5 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Polityki nadzorczej Ministra Rozwoju i Technologii
7 marca 2022 15:12 834 KB
6 pdf Pobierz plik Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
7 marca 2022 15:15 658 KB
7 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 6 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw BIM
10 marca 2022 12:09 565 KB
8 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 7 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do określenia procedury nabycia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w celu realizacji uchwały nr 125/2020 Rady Ministrów z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wsparcia dla rozwoju białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego
16 marca 2022 10:55 803 KB
9 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 8 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Rozwoju i Technologii
31 marca 2022 13:32 650 KB
10 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 9 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie polityki antykorupcyjnej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
31 marca 2022 13:53 575 KB
11 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 10 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie dostępu do informacji niejawnych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
31 marca 2022 13:55 675 KB
12 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 11 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 marca 2022 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Rady do spraw Planu dla Pracy i Rozwoju.
31 marca 2022 15:56 648 KB
13 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 12 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania regulacji w związku z realizacją postanowienia Umowy społecznej o Funduszu Transformacji Śląska
1 kwietnia 2022 09:41 648 KB
14 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 13 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania oraz sposobu postępowania ze złożonymi, w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, oświadczeniami o stanie majątkowym
4 kwietnia 2022 14:15 623 KB
15 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 14 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wspierania konkurencyjności gospodarki polskiej
6 kwietnia 2022 18:06 645 KB
16 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 15 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii
19 kwietnia 2022 11:17 694 KB
17 pdf Pobierz plik Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych
25 kwietnia 2022 14:28 414 KB
18 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 16 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw wspierania konkurencyjności gospodarki polskiej
29 kwietnia 2022 11:53 610 KB
19 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 17 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie tymczasowego podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii
10 maja 2022 10:23 690 KB
20 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 18 Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zakresu, formy i terminów składania sprawozdania o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego, zawartych ubezpieczeniach eksportowych oraz udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych i dokonanych z tego tytułu wypłatach oraz kontrolowania jego prawidłowości
16 maja 2022 12:58 651 KB
21 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 19 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie tymczasowego podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii
18 maja 2022 15:52 692 KB