2022 – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Rok 2022

Dziennik Urzędowy

Dziennik Urzędowy

# Plik Opis Data dodania Wielkość pliku
1 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 1 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju i Technologii
19 stycznia 2022 12:23 1 MB
2 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 2 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 18 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu
19 stycznia 2022 16:22 1 MB
3 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 3 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii
9 lutego 2022 09:26 691 KB
4 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 4 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac w konkursie architektonicznym dla studentów na zadanie pn. „Projekt koncepcyjny budynku rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 70 m2” o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii
3 marca 2022 13:49 557 KB
5 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 5 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Polityki nadzorczej Ministra Rozwoju i Technologii
7 marca 2022 15:12 834 KB
6 pdf Pobierz plik Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
7 marca 2022 15:15 658 KB
7 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 6 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw BIM
10 marca 2022 12:09 565 KB
8 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 7 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do określenia procedury nabycia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w celu realizacji uchwały nr 125/2020 Rady Ministrów z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wsparcia dla rozwoju białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego
16 marca 2022 10:55 803 KB
9 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 8 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Rozwoju i Technologii
31 marca 2022 13:32 650 KB
10 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 9 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie polityki antykorupcyjnej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
31 marca 2022 13:53 575 KB
11 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 10 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie dostępu do informacji niejawnych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
31 marca 2022 13:55 675 KB
12 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 11 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 marca 2022 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Rady do spraw Planu dla Pracy i Rozwoju.
31 marca 2022 15:56 648 KB
13 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 12 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania regulacji w związku z realizacją postanowienia Umowy społecznej o Funduszu Transformacji Śląska
1 kwietnia 2022 09:41 648 KB
14 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 13 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania oraz sposobu postępowania ze złożonymi, w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, oświadczeniami o stanie majątkowym
4 kwietnia 2022 14:15 623 KB
15 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 14 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wspierania konkurencyjności gospodarki polskiej
6 kwietnia 2022 18:06 645 KB
16 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 15 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii
19 kwietnia 2022 11:17 694 KB
17 pdf Pobierz plik Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych
25 kwietnia 2022 14:28 414 KB
18 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 16 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw wspierania konkurencyjności gospodarki polskiej
29 kwietnia 2022 11:53 610 KB
19 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 17 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie tymczasowego podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii
10 maja 2022 10:23 690 KB
20 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 18 Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zakresu, formy i terminów składania sprawozdania o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego, zawartych ubezpieczeniach eksportowych oraz udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych i dokonanych z tego tytułu wypłatach oraz kontrolowania jego prawidłowości
16 maja 2022 12:58 651 KB
21 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 19 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie tymczasowego podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii
18 maja 2022 15:52 692 KB
22 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 20 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie odwołania i powołania członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej
31 maja 2022 11:16 610 KB
23 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 21 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć po wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP
13 czerwca 2022 16:41 714 KB
24 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 22 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej – Zespół ministra właściwego do spraw gospodarki do spraw UNIDO w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych w Wiedniu
30 czerwca 2022 14:25 125 KB
25 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 23 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej – Zespół ministra właściwego do spraw gospodarki w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z siedzibą w Paryżu
1 lipca 2022 12:06 137 KB
26 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 24 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie karty audytu wewnętrznego Ministerstwa Rozwoju i Technologii
13 lipca 2022 09:54 347 KB
27 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 25 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw mieszkalnictwa w programach współfinansowanych ze środków europejskich
14 lipca 2022 13:50 271 KB
28 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 26 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 18 lipca 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie tymczasowego podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii
19 lipca 2022 16:40 283 KB
29 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 27 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 lipca 2022 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie Rozwoju
25 lipca 2022 14:46 545 KB
30 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 28 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Wyboru Laureatów Konkursu „Lider dostępności priorytetowych branż” 2022
26 lipca 2022 10:04 284 KB
31 pdf Pobierz plik Zarządzenie Nr 29 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie powołania komitetu audytu
29 lipca 2022 09:17 299 KB
32 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 30 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Wyboru Laureata Nagrody Specjalnej Ministra Rozwoju i Technologii dla „Najlepszego Polskiego Eksportera Uzbrojenia”
3 sierpnia 2022 12:37 279 KB
33 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 31 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii
4 sierpnia 2022 12:54 338 KB
34 pdf Pobierz plik Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych
11 sierpnia 2022 14:16 407 KB
35 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 32 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki nadzorczej Ministra Rozwoju i Technologii
12 sierpnia 2022 13:48 411 KB
36 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 33 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie geoinformacji w konkursie o nagrodę ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
16 sierpnia 2022 13:42 260 KB
37 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 34 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wykonywania zadań wynikających z przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
30 sierpnia 2022 12:55 228 KB
38 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 35 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 września 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny projektów złożonych w ramach „Konkursu na projekty z obszaru zdrowia, w ramach mechanizmu IPCEI HEALTH”
2 września 2022 17:12 1 MB
39 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 36 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 7 września 2022 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej – Wydział Ekonomiczno-Handlowy ministra właściwego do spraw gospodarki w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli
7 września 2022 14:41 332 KB
40 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 37 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 września 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w konkursie o nagrodę ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
12 września 2022 12:09 257 KB
41 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 38 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 września 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w konkursie o nagrodę ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
16 września 2022 10:01 565 KB
42 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 39 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny prac w konkursie architektonicznym dla studentów na zadanie pn. „Projekt koncepcyjny budynku rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 70 m2” o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii
16 września 2022 10:23 255 KB
43 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 40 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 września 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii
22 września 2022 11:49 293 KB
44 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 41 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 września 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania rozwiązań przyspieszających proces inwestycyjny w obszarze budownictwa mieszkaniowego
30 września 2022 11:46 624 KB
45 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 42 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 3 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu
4 listopada 2022 14:31 276 KB
46 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 43 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju i Technologii
7 listopada 2022 16:28 665 KB
47 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 44 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 7 listopada 2022 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii do spraw koordynacji wdrażania środków europejskich
10 listopada 2022 08:57 123 KB
48 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 45 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 7 listopada 2022 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw Inwestycji i Zielonego Ładu
10 listopada 2022 08:59 120 KB
49 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 46 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu
28 listopada 2022 10:14 290 KB
50 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 47 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie odwołania i powołania członka Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej
1 grudnia 2022 16:07 263 KB
51 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 48 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
5 grudnia 2022 14:15 1 MB
52 pdf Pobierz plik Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i gospodarka
5 grudnia 2022 14:38 455 KB
53 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 49 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości wraz z planem kont w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
16 grudnia 2022 11:21 994 KB
54 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 50 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju i Technologii
16 grudnia 2022 12:36 284 KB
55 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 51 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie odwołania i powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej
20 grudnia 2022 12:10 299 KB
56 pdf Pobierz plik Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia terminów i miejsca przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.
29 grudnia 2022 13:43 274 KB
57 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 52 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Rozwoju i Technologii instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego
30 grudnia 2022 10:08 2 MB