Certyfikaty

Certyfikaty osób upoważnionych do podpisywania Dziennika Urzędowego.

Zgodnie z wymogami §7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych, poniżej znajdują się odnośniki do certyfikatów osób upoważnionych do podpisywania aktów podlegających ogłoszeniu.

Imię i nazwisko: Aneta Mijał

Certyfikat: Pobierz plik

Imię i nazwisko: Marcin Barwiński

Certyfikat: Pobierz plik

Imię i nazwisko: Małgorzata Maziarz

Certyfikat: Pobierz plik

Imię i nazwisko: Agnieszka Rawa

Certyfikat: Pobierz plik

Imię i nazwisko: Justyna Bytniewska

Certyfikat: Pobierz plik

Imię i nazwisko: Katarzyna Chmielewska

Certyfikat: Pobierz plik